مقاله ایماربارشی

این آزمون برای بررسی توان مندی شما و میزان تسلط شما بر مقاله آموزشی ایمار بارشی تدارک دیده شده است.

  1. برای کاربران محترم در صورت کسب رتبه ۱۰۰ درصد در یک بار آزمون شما به جایزه ۱۰.۰۰۰ تومان دست خواهید یافت.
  2. این آزمون جزو آزمون های جایزه بزرگ است و در صورت قبولی و کسب رتبه نخست در ماه مشمول جایزه آن خواهید بود.
  3. انجام این آزمون در مرتبه دوم مشمول هیچ جایزه ایی نمی شود.
  4. پس از برنده شدن و کسب حد نصاب در انتهای آزمون برای شما یک کد ۱۵ رقمی ارسال می گردد که می توانید با استفاده از آن جایزه خود را به حساب خود واریز نمایید.

 

مدت زمان
نامحدود
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
20

رتبه بندی

# نام رتبه درصد نمره
1 مدیر مدیر سایت 50% 19
2 0% 0

نظرات