1
visibility

کدام یک از موارد زیر از مزایای “ایمار باریشی” است؟

  • الف) امکان دریافت وام بانکی

  • ب) کاهش هزینه‌های انرژی

  • ج) افزایش امنیت ساختمان

  • د) کاهش تراکم جمعیت

شما با مطالعه مقاله ایمار بارشی به راحتی به سوال زیر پاسخ خواهید داد.
ایمار بارشی چیست؟