فرم ثبت تقاضای همکاران

ما برای بهبود کارایی و ارتقاء کیفیت خدمات ما به شما به عنوان کارگزاران محترم، از نظرات، انتقادات، و پیشنهادات شما استقبال می‌کنیم. به عنوان یک قسمت ارزشمند از تیم ما، نظرات شما به ما کمک می‌کند تا بهترین تجربه را برای شما فراهم کنیم. برای ارسال هر نوع تقاضا، نظرات، پیشنهادات، امور مالی یا انتقاداتی که دارید، می‌توانید از فرم ارتباط زیر استفاده کنید. اطلاعاتی که از شما می‌خواهیم، به دقت و محرمانگی پردازش می‌شوند و از آن‌ها برای بهبود خدمات و ارتقاء کیفیت استفاده خواهد شد.

ممنون از همکاری شما و زمانی که صرف می‌کنید تا با ما اشتراک‌گذاری نظراتتان کنید. نظرات شما به ما در تلاش‌هایمان برای بهترین خدمات و شرایط کاری برای شما کمک می‌کند.

با تشکر از همکاری شما، تیم ما